Skilsmisse

Står I overfor ikke længere at skulle leve sammen som par og familie, og har I et ønske om, at fremtiden som skilsmisseforældre skal være så god som mulig for jer selv og jeres fælles børn?

Farvel-terapi er en mulighed for at komme ind i jeres nye roller som fraskilte med en ny vigtig og til tider udfordrende livsopgave; et solidt samarbejde omkring jeres fælles barn/børn.
Det er ofte en stor omvæltning og en stor sorg for et barn, når deres forældre vælger at gå fra hinanden. Men tyngden på et barns skuldre, bliver lettere at bære, når de oplever at forældrene samarbejder.

Børn kan let komme til at tage ansvar for konflikter, problemer og følelser, som ligger i familien og som de voksne ikke får taget hånd om. Det er belastede for et barn at bære et voksent ansvar og det kan hindre barnet i at mærke sine egne behov og ønsker. Når voksne bliver tydelige og viser, at det er dem som har ansvaret, skaber det tryghed for børnene.
Der er ikke nogen rigtige og forkerte måder at gå fra hinanden på, men der findes mindre omkostningsfyldte måder.
I Farvel-Terapien får I mulighed for at arbejde med det, som I oplever er netop jeres udfordringer.