Om Mig

Jeg er født i 1967 og gift med Allan – vi lever i en sammenbragt familie og tilsammen har vi 4 voksne børn.
Jeg er oprindeligt uddannet sygeplejerske – efteruddannet til Familie- og psykoterapeut, en 4 ½ årig uddannelse ved Dfti – Dansk Familieterapeutiske Institut i Århus og har mere end 25 års erfaring med at hjælpe og behandle mennesker med deres udfordringer i livet.

Ud over mit selvstændige virke, som Psykoterapeut, arbejder jeg også som sygeplejerske på en smerteklinik. Her behandler og underviser jeg smertepatienter og deres pårørende i forståelsen og håndteringen af smerter – smerter som kan være, af både fysisk, psykologisk eller følelsesmæssige karakter.

Jeg betragter kærligheden som den største drivkraft i livet – udfordringen består i, om og hvordan vi tør lade den få plads – den tilgang, vi møder andre med, er altafgørende for, hvad der sker mellem mennesker – det er derfor en af de vigtigste aspekter for mig i terapien.
Vi har alle brug for at blive anerkendt og mødt, som dem vi er, uden at føle os vurderet – så vi ad denne vej tør åbne op for sårbarheden, sorgen eller anden smerte.